Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 7. februar 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.10.


Sagnr.: 1-23-0-15-16

2. Salg af fast ejendom

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-1-17

3. Godkendelse af takster for tabt arbejdsfortjeneste for medlemmer af regionsrådet i 2017

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-0-30-10

4. Opklassificering af stilling

Tilbage til toppen