Kontaktudvalgets opgave er at fremme et godt samarbejde mellem region og kommuner. Udvalget mødes to gange årligt for at drøfte de områder, hvor region og kommuner løser opgaverne i fællesskab.

Medlemmer

Kontaktudvalget består af Regionsrådets formand, Anders Kühnau (S) samt borgmestrene fra regionens 19 kommuner. I Region Midtjylland har udvalget desuden besluttet, at hver borgmester må have en embedsmand med i udvalget.

Dagsorden

Se dagsordener og referater for kontaktudvalget

Mødekalender 2019
Fredag den 15. marts kl. 10.00-12.00
Fredag den 23. august kl. 10.00-12.00.

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg.