Kontaktudvalgets opgave er at fremme et godt samarbejde mellem region og kommuner. Udvalget mødes fire gange årligt for at drøfte de områder, hvor region og kommuner løser opgaverne i fællesskab.

Medlemmer

Kontaktudvalget består af Regionsrådets formand, Bent Hansen (S) samt borgmestrene fra regionens 19 kommuner. I Region Midtjylland har udvalget desuden besluttet, at hver borgmester må have en embedsmand med i udvalget.

Dagsorden

Du kan finde dagsordenerne fra møderne i venstremenuen. 

Mødekalender 2017

Der er aftalt følgende mødeplan for Kontaktudvalget i Region Midtjylland i 2017:

Mandag den 3. april kl. 10-12

Fredag den 25. august kl. 10-12

Møderne i Kontaktudvalget afholdes i Regionshuset i Viborg.