Regionsrådet har for 2020 nedsat fire midlertidige udvalg. Det drejer sig om midlertidige udvalg vedrørende:

Standardforretningsorden for de midlertidige udvalg.

Under hvert udvalg kan du se medlemmer, kommissorier, funktionsperiode og mødeplaner. Du finder også dagsordener og referater fra udvalgsmøderne.

Tidligere midlertidige udvalg.