Regionsrådet har for 2022-2025 nedsat to særlige udvalg. Det drejer sig om udvalgene:

Læs Forretningsorden for særlige udvalg 2022-2025.

Under hvert udvalg kan du se medlemmer, kommissorium og mødeplan. Du finder også dagsordener og referater fra udvalgsmøderne.

Tidligere udvalg (midlertidige).

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller et særligt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her.