Regionsrådet har for 2020-2021 nedsat fire midlertidige udvalg. Det drejer sig om midlertidige udvalg vedrørende:

Standardforretningsorden for de midlertidige udvalg.

Under hvert udvalg kan du se medlemmer, kommissorier, funktionsperiode og mødeplaner. Du finder også dagsordener og referater fra udvalgsmøderne.

Tidligere midlertidige udvalg.

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller midlertidigt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her.