Her er samlet oplysninger om de tidligere midlertidige udvalg i Region Midtjylland. Udvalgene er oplistet efter regionsrådets funktionsperiode, herunder i alfabetisk orden.

Under hvert udvalg kan du se medlemmer, kommissorier og referater fra udvalgsmøderne.

2018-2021

2014-2017

2010-2013

2006-2009