Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati har dels til formål at styrke den demokratiske proces i Region Midtjylland med særligt fokus på at inddrage regionens borgere i udformningen og implementeringen af regionsrådets beslutninger, dels at sikre opfølgning og implementering i Region Midtjylland af Danske Regioners arbejde med udformningen af et politisk kodeks.

Udvalget har blandt andet:

  • Indsamlet erfaringer om borger- og brugerinddragelse fra kommuner og regioner i og uden for Danmark
  • Afprøvte forskellige metoder, der involverer borgerne i den demokratiske beslutningsproces
  • Vurderet behovet for udformningen af en borgerinddragelsespolitik
  • Sikret opfølgning og implementering af Danske Regioners arbejde med et politisk kodeks
  • Drøftet valgaktiviteter

Læs udvalgets rapport om demokrati.

Funktionsperiode
1.1.2012 - 31.12.2013

Udvalgets medlemmer
Anders Vistisen (O) - formand
Mette Valbjørn (A) - næstformand
Carl Johan Rasmussen (A)
Niels Callesøe (F)
Kurt H. Jørgensen (B)
Erik Vinther (V)
Harry Jensen (V)

Mødeplan for 2013 
Onsdag den 20. februar 2013 kl. 13:00 - 16.00
Torsdag den 16. maj 2013 kl. 13.00 - 16.00 
Onsdag den 28. august 2013 kl. 13.00 - 13.00 

Udvalgets kommissorium kan ses her.