Det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse i Region Midtjylland er nedsat med det formål at understøtte udviklingen af en fremtidssikret arbejdsstyrke, hvor både arbejdsstyrkens størrelse og kompetencer kan sikre virksomhedernes fremtidige konkurrencekraft, og dermed fortsat vækst og velstand i Region Midtjylland.

Udvalget har arbejdet med:

  • Udvikling af det sammenhængende uddannelsessystem med fleksible overgange mellem uddannelsesinstitutionerne
  • Reduktion af frafaldet på alle niveauer
  • Etablering af flere lære- og praktikpladser
  • At fremme de uddannelsessøgendes interesse for tekniske, naturvidenskabelige og velfærds-uddannelser
  • At fremme løbende opkvalificering af medarbejdere og ledere
  • En langsigtet udvidelse af arbejdsstyrken gennem styrket integration og fastholdelse af marginaliseringstruede medarbejdere på arbejdsmarkedet

Læs udvalgets afsluttende rapport.

Funktionsperiode
1.2.2012 - 31.12.2013

Udvalgets medlemmer
Henrik Gottlieb Hansen (A) - formand
Susanne Buch Nielsen (F) - næstformand
Henrik Fjeldgaard (A)
Conny Jensen (A)
Olav Nørgaard (V)
Jørgen Nørby (V)
Leif Lund (O)

Mødeplan for 2012
Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 13.30 - 16.30
Tirsdag den 24. april 2012 kl. 9.00 - 12.00
Mandag den 11. juni 2012 kl. 9.00 - 12.00
Tirsdag den 25. september 2012 kl. 13.00 - 16.00
Torsdag den 29. november 2012 kl. 13.00 - 16.00

Mødeplan for 2013
Mandag den 18. februar 2013 kl. 9.00 - 12.00
Mandag den 29. april 2013 kl. 13.00 - 16.00
Mandag den 17. juni 2013 kl. 13.00 - 16.00
Mandag den 16. september 2013 kl. 9.00 - 12.00
Fredag den 20. september 2013 kl. 9.00 - 15.00 TEMADAG på kanten af arbejdsmarkedet

Udvalgets kommissorium kan ses her.