Udvalget vedr. energi og miljø vil med udgangspunkt i de samfundsmæssige udfordringer på energi- og miljøområdet sætte fokus på udfordringer og muligheder for Region Midtjylland, herunder specielt på områder, hvor Region
Midtjylland kan spille en koordinerende og aktiv rolle i bestræbelserne for skabe en positiv udvikling. 

Udvalget har således:

  • afdækket problemstillinger og muligheder på energi- og miljøområdet,
  • indgået i dialog med relevante interne og eksterne parter med henblik på at finde udviklingsmuligheder, og
  • bidraget til at udviklingsmulighederne bliver inddraget i alle relevante regionale politikområder.

Læs udvalgets afsluttende rapport.

Funktionsperiode
1.1.2012 - 31.12.2013

Udvalgets medlemmer
Jacob Isøe Klærke (F) - formand
Torben Nørregaard (V) - næstformand
Gert Schou (A)
Henrik Fjeldgaard (A)
Kurt H. Jørgensen (B)
Erik Vinther (V)
Vagn Larsen (V)
Ove Nørholm (C)
Poul A. Christensen (udenfor parti)


Mødeplan 2013

Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10.00-12.30
Torsdag den 23. maj 2013 kl. 9.00-16.00 (foreløbig afsat)
Torsdag den19. september 2013 kl. 9.00-16.00 (foreløbig afsat)
Torsdag den 28. november 2013 kl. 9.00-16.00 (foreløbig afsat)

Udvalgets kommissorium kan ses her.