Udvalgets medlemmer
Anders Vistisen (O) - formand
Mette Valbjørn (A) - næstformand
Carl Johan Rasmussen (A)
Niels Callesøe (F) 
Kurt H. Jørgensen (B)
Erik Vinther (V)
Harry Jensen (V)

Funktionsperiode
Udvalget skal fungere i perioden fra 1. marts til 31. december 2011

Kommissorium
Kommissorium for Udvalg vedr. etiske dilemmaer i psykiatrien og det specialiserede socialområde