Udvalget vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren, har som formålet at understøtte innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren.

Udvalgets har

  • skabt fokus på mulighederne for innovation, sundhedsteknologi og erhvervspotentialet i de udfordringer, sundhedssektoren står over for
  • arbejdet for at fremme samarbejdet og vidensdeling om innovationsindsatser mellem offentlige og private aktører.
  • skabt opmærksomhed om at sikre borgerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling

Læs udvalgets afsluttende rapport.

Funktionsperiode
1.1.2012 - 31.12.2013

Udvalgets medlemmer
Poul Müller (C) - formand
Susanne Gaarde (A) - næstformand
John G. Christensen (A)
Mette Rohde Terp (F)
Jørgen Winther (V)
Aleksander Aagaard (V)
Ulla Diderichsen (V)

Udvalgets kommissorium kan ses her.