Udvalget vedrørende Forskning, Teknologi og Innovation i Sundhedsvæsenet er nedsat med det formål at understøtte en målrettet satsning på forskning, teknologi og innovation i udviklingen af Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Særlige fokusområder er at følge arbejdet med: 

  • Gennemførelse af regionsdækkende innovationskampagne med henblik på at kortlægge, videreudvikle og udbrede særligt innovative tiltag og projekter fra hospitalsafdelingerne. 
  • Større igangværende innovationssatsninger på hospitalerne 
  • Innovation i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier 
  • Udarbejdelse af forskningsprofiler for regionshospitalerne og regionspsykiatrien i løbet af foråret 2010, hvilket sker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. 
  • Styrkelse af forskningsinfrastrukturen generelt i Region Midtjylland.


Funktionsperiode
1.3.2010 - 31.12.2011
Udvalgets medlemmer
Poul Müller (C) - formand
Susanne Gaarde (A) - næstformand
John G. Christensen (A)
Mette Rohde Terp (F)
Jørgen Winther (V)
Aleksander Aagaard (V) 
Fatma Øktem (V), til den 1. november 2011
Ulla Didriksen (V) , fra den 1. november 2011


 

Strategi anbefalinger
Strategi anbefalinger kort