Udvalget vedrørende klimaudfordringer er med udgangspunkt i de globale klimaudfordringer nedsat med det formål at arbejde med de regionale konsekvenser og muligheder for borgerne, erhvervslivet og de offentlige myndigheder i Region Midtjylland. Udvalget skal i den forbindelse 

  • drøfte forskellige regionale indfaldsvinkler til klimaudfordringerne, 
  • bidrage til at klimaudfordringerne bliver inddraget i alle relevante politikområder af regional betydning, og 
  • indgå i dialog med relevante eksterne parter med henblik på at finde relevante løsningsmodeller.


Funktionsperiode 
1.2. 2010 – 31.12.2011 

Udvalgets medlemmer
Jacob Isøe Klærke (F) - formand 
Torben Nørregaard (V) - næstformand 
Henning Gjellerod (A) 
Kurt Holm Jørgensen (B) 
Erik Vinther (V) 
Vagn Larsen (V) 
Ove Nørholm (C) 

Mødeplan

  • 3. februar 2011
  • 7. april 2011
  • 20. juni 2011
  • 25. august 2011
  • 27. oktober 2011
  • 24. november 2011

 

Kommissorium 
Udvalgets kommissorium kan ses her.