Udvalgets medlemmer
Henrik Gottlieb Hansen (A) - formand
Susanne Buch Nielsen (F) - næstformand
Conny Jensen (A)
Henrik Fjeldgaard (A)
Olav Nørgaard (V)
Jørgen Nørby (V)
Leif Lund (O)

Funktionsperiode
Udvalget skal fungere i perioden fra 1. marts 2011 - 31. december 2011 og sekretariatsbetjens af Nære Sundhedstilbud med bistand fra Folkesundhed og Kvalitetesudvikling


Rapport fra det midlertidige udvalg vedr. multisygdom