Udvalget vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik er nedsat med det formål at skabe overblik over de initiativer og samarbejdsrelationer, der i dag er mellem det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen samt almen praksis.

Udvalget skal med udgangspunkt i kortlægningen udarbejde forslag til implementering af eksi-sterende anbefalinger, f.eks. i psykiatriplanen, med det formål at sikre patienter med både somatiske og psykiatriske sygdomme relevant undersøgelse og behandling. Udvalget skal i den forbindelse inddrage nationale og internationale erfaringer på området. Udvalget forudsættes desuden at inddrage misbrugsområdet i sit arbejde.

Funktionsperiode
1.5. - 31.12.2010

Udvalgets medlemmer
Anders Vistisen (O) - formand
Mette Valbjørn (A) - Næstformand
Carl Johan Rasmussen (A)
Niels Callesøe (F)
Andreas Steenberg (B)
Erik Vinther (V)
Harry Jensen (V) 

Mødeplan (foreløbig)

  • 10. maj 2010 - aflyst
  • 14. juni 2010
  • 9. september 2010
  • 5. oktober 2010
  • 12. november 2010
  • 2. december 2010
Kommissorium
Udvalgets kommissorium kan ses her.