Udvalget har fungeret i perioden 1. marts 2010 - 28. februar 2011 med følgende medlemmer:

Henrik Gottlieb Hansen (A) - formand
Susanne Buch Nielsen (F) - næstformand
Conny Jensen (A)
Henrik Fjeldgaard (A)
Olav Nørgaard (V)
Jørgen Nørby (V)
Leif Lund (O)

Redegørelse fra udvalget
Udvalget præsenterede sin redegørelse på Regionsrådets temamøde 21. marts 2011. Redegørelsen kan ses her

Kommissorium

Udvalgets kommissorium kan ses her.