Udvalget har overordnet som formål at fremme regionens dialog med borgerne ved at iværksætte nye initiativer for borgerdialog i Region Midtjylland. Med ”borgere” menes både den brede offentlighed samt brugere af regionens ydelser (patienter, naboer til nybyggeri mv.). Borgere har typisk en anden vinkel, erfaring eller fokus på sager end politikere og fagfolk/eksperter har og vil derfor kunne bidrage til at beslutninger træffes på et mere nuanceret grundlag, desuden kan en væsentlig gevinst ved denne inddragelse være et større engagement hos borgerne og større tillid til det politiske system. Udvalget fungerer i perioden 1. april 2014 til 31. december 2015. 

Udvalget består af 

 • Henrik Qvist (Ø) - Formand
 • Tilde Bork (O) - Næstformand
 • Aleksander Aagaard (V)
 • Bent Dyrvig (V)
 • Sussanne Gaarde (A)
 • Conny Jensen (A)
 • Ole Jepsen (A)


Udvalgets opgaver
Udvalget skal drøfte, hvilke initiativer der kan understøtte regionens dialog med borgerne. Udvalget bygger videre på anbefalingerne fra det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og vil afprøve forskellige former for borgerdialog. Der betyder bl.a., at udvalget fokusere på følgende opgaver:

 • Nedsætte et borgerpanel.
 • Undersøge muligheder for og relevans af at afholde borgertopmøder eller lignende arrangementer, eksempelvis med samarbejdspartnere. Såfremt regionsrådet herefter beslutter at afholde et sådan arrangement, sørger udvalget for planlægning og gennemførelse.
 • Udvikle en plan for direkte borgerdialog mellem borgere og politikere. Eksempelvis ved, at der i forlængelse af besigtigelsesture afholdes et åbent debatmøde, hvor emner fra eksempelvis Sundhedsplanen og Vækst- og Udviklingsstrategien kan drøftes.
 • Sætte fokus på borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende Vækst- og Udviklingsstrategi sammen med det rådgivende udvalg for regional udvikling.
 • Drøfte den gældende forretningsorden for de rådgivende og midlertidige udvalg i forhold til at vurdere relevans af at give borgere mulighed for foretræde for et udvalg.
 • Iværksætte nye initiativer for at fremme dialogen på sociale medier, som eksempelvis Facebook og Twitter.
 • Udvalget har desuden mulighed for at forfølge andre ideer om borgerdialog, som måtte opstå under udvalgets arbejde.

Du kan læse kommisorium for det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog her

Udvalgets mødeplan 2015

Fredag den 16. januar kl. 9.30
Tirsdag den 24. marts kl. 9.00
Onsdag den 6. maj kl. 9.00
Mandag den 7. september kl. 9.00
Mandag den 26. oktober kl. 9.00