Dagsordner og referater for det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Udvalg vedrørende borgerdialog
den 26. oktober 2015 kl. 11:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1. stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Tilde Bork, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.45.


Sagnr.: 1-00-6-14

1. Godkendelse af referat

Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2015.

Direktionen indstiller,

at referatet fra mødet den 7. september 2015 i det midlertidige udvalg vedrørende borgerinddragelse godkendes.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets forretningsorden skal referatet fra det foregående møde forelægges til godkendelse.

 

Referat fra udvalgets møde den 7. september 2015, der tidligere er udsendt til udvalgets medlemmer, vedlægges til godkendelse.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Tilde Bork var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-14

2. Udkast til afrapportering for arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog

Resume

Der ønskes en drøftelse af udkast til afrapportering for arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog.

Administrationen indstiller,

at udkast til afrapportering drøftes, herunder om arbejdet i det midlertidige udvalg skal præsenteres på temamøde for regionsrådet.

Sagsfremstilling

Vedlagt er et udkast til afrapportering for arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog.

 

Derudover ønskes der en stillingtagen til, om udvalget ønsker at præsentere udvalgets arbejde på regionsrådets temamøde den 14. december 2015. Det kunne ske ved udvalgsformand Henrik Qvist, eventuelt kombineret med at f.eks. to udvalgsmedlemmer reflekterede over, hvad de har fået ud af udvalgets arbejde.

Beslutning

Det blev aftalt, at udvalget anbefaler, at der i forbindelse med regionsvalget i 2017 laves en handlingsplan til at øge valgdeltagelsen og sekundært at øge kendskabet til regionen. Handlingsplanen skal bygge på nogle af de mange gode initiativer, som udvalget har arbejdet med. Rapporten er tilføjet følgende:

 

"På baggrund af udvalgets arbejde med aktiviteter til at øge valgdeltagelsen, anbefaler det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog, at der i forbindelse med regionsvalget i 2017 laves en handlingsplan, der skal have til formål at øge valgdeltagelsen og sekundært at øge kendskabet til regionen. Handlingsplanen skal bygge på nogle af de mange gode initiativer, som udvalget har arbejdet med, f.eks. i forhold til brugen af sociale medier."  

 

Derudover var der et ønske om, at virkningen af de sociale medier bliver endnu mere fremhævet f.eks. i forhold til at øge valgdeltagelsen, hvor de sociale medier kan forventes at blive en stærk platform. Rapporten er tilføjet følgende:

 

”På baggrund af udvalgets arbejde med borgerinddragelse via de sociale medier anbefaler det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog, at der i højere grad anvendes sociale medier til borgerinddragelse. Blandt andet i forhold til aktiviteter i forbindelse med regionsvalget for at øge valgdeltagelsen og kendskabet til regionen.”

 

Derudover vil rapporten blive opdateret efter regionsrådsmødet den 28. oktober 2015, hvor muligheden for foretræde behandles.

 

Det blev aftalt, at det er formanden for udvalget, der præsenterer udvalgets arbejde på regionsrådets temamøde den 14. december.

 

Den endelige rapport er vedlagt referatet.

 

Tilde Bork var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-14

3. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

 

Administrationen oplyser, at opfølgningsbrev til borgerne blev udsendt den 1. oktober 2015.

Beslutning

Administrationen har udsendt breve til de deltagene borgere fra borgermødet den 28. februar 2015. Der er ikke kommet nogen reaktioner på brevet.

 

Formanden sagde tak for samarbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog. Der var enighed om, at udvalget har beskæftiget sig med nogle meget interessante og vedkommende temaer, og der har været nogle gode oplæg.  

 

Tilde Bork var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen