Abonnér

Referat
til
mødet i Udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
den 30. august 2017 kl. 14:00
i Plastix A/S, Gammel Landevej 3, 7620 Lemvig, receptionen

Alle var mødt, undtagen Ivar Dreyer som havde meldt afbud.

Olav Nørgaard forlod mødet under punkt 1.

Mødet sluttede kl. 17.00


Sagnr.: 1-00-9-16

1. Tema: Cirkulær økonomi (kl. 14.00-15.45)

Sagsfremstilling

Tre virksomheder med fokus på cirkulær økonomi

 

Kl. 14.00-14.50

Fremvisning af og fortælling om Plastix ved Hans Axel Kristensen, CEO.

 

 

Kl. 14.50-15.00

Kaffepause, indlagt intro til cirkulær økonomi med fokus på bæredygtighed i forhold til forretning, miljø og social ansvarlighed ved Hanne Juel, strategisk udvikler Regional Udvikling.

 

 

Kl. 15.00-15.45

Virksomhederne 3R ved Steffen Høgh, CEO, og Refurb ved Peter Hove, CEO, præsenterer virksomhederne, der arbejder med genanvendelse af brugte kontormøbler og genanvendelse af it-udstyr, skaber god forretning og tager et socialt ansvar.

 

 

Kl. 15.45-17.00

Ordinært udvalgsmøde.

 

Beslutning

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling fik oplæg af direktør Hans Axel Kristensen, Plastix A/S. Virksomheden er et dansk cleantech selskab, der omdanner kasserede fiskenet og trawls til værdifulde grønne råmaterialer.

 

Udvalget blev orienteret om, hvordan Plastix' teknologi og processer kan være med til at løse et affaldsstrømproblem og herunder bidrage til en mere cirkulær blå og grøn økonomi, reducere deponering, havforurening, CO2-emissioner og tab af værdifulde ressourcer. Udvalget drøftede barrierer og udfordringer i en bæredygtig omstilling bl.a. i forhold til at ændre kultur og opfattelse af brugen af genbrugsmaterialer. Udvalget fik efterfølgende en rundvisning på fabrikken.

 

Udvalget fik derefter et oplæg fra administrationen. Strategisk udvikler Hanne Juel, Regional Udvikling præsenterede udvalget for Region Midtjyllands arbejde med cirkulær økonomi.

 

Udvalget blev også præsenteret for to virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi indenfor henholdsvis møbler og it. Direktør Steffen Høgh, 3R, fortalte om, hvordan virksomheden 3R arbejder ud fra en bæredygtig forretningsmodel. 3R har en såkaldt 3 x genanvendelse, hvor den opkøber gamle kontormøbler, sælger de brugte møbler videre, donerer brugte møbler til skoler og institutioner og nedbryder de slidte møbler på miljøforsvarlig vis. Virksomheden har derudover fokus på ansættelse og oplæring af socialt udsatte. Direktør Peter Hove, Refurb, fortalte udvalget om, hvordan it-virksomheden har gjort det til en god forretning at genbruge it-udstyr. Refurb opkøber brugt it-udstyr, som den renoverer og opgraderer med det nyeste software. Konceptet handler om at genbruge kvalitetscomputere fra de mest anerkendte producenter og sælge dem igen til en meget lavere pris, end hvad en ny koster. Dette giver både en økonomisk og miljømæssig gevinst.

 

Udvalget drøftede rammer, udfordringer og gevinster i en bæredygtig omstilling, herunder hvordan Region Midtjylland kan bidrage til og arbejde med den grønne omstilling.

 

Ivar Dreyer var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-16

2. Godkendelse af udkast til udvalgets anbefalinger

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet. Der er udarbejdet et udkast til rapport, som udvalget skal godkende.

 

Udvalget præsenterer sine anbefalinger på regionsrådets temamøde den 25. september 2017.

Administrationen indstiller,

at udkast til rapport godkendes.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling blev nedsat af regionsrådet den 16. december 2015.

 

Udvalgets formål er at bidrage med indspark til regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi, herunder anbefalinger i forhold til den bæredygtige omstilling, som er et af hovedområderne i vækst- og udviklingsstrategien. Udvalget har i funktionsperioden primært beskæftiget sig med strategisk energiplanlægning, cirkulær økonomi og klimatilpasning.

 

Udvalget har undersøgt den bæredygtige omstilling i Region Midtjylland og har dels fået en bred indsigt i igangværende tiltag og dels undersøgt, hvilke udfordringer og potentialer for bæredygtig omstilling, der er i Region Midtjylland.

 

Udvalget har holdt ni møder, herunder et fælles møde med det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling. Møderne er blevet holdt på skiftende lokaliteter bl.a. med oplæg fra mødestedernes værter. Udvalget har herigennem fået en bred indsigt og ligeledes deltaget i ENCORE-konferencen i september 2016 i Østrig, hvor Region Midtjylland bl.a. fik overdraget præsidentskabet for ENCORE-konferencen 2018, som holdes i Herning.

 

Udkast til udvalgets anbefalinger er vedlagt som bilag.  

 

Proces

  • Udvalgsmøde den 30. august 2017. Rapporten godkendes af udvalget.
  • Regionsrådets teamamøde den 25. september 2017. Udvalget præsenterer sine anbefalinger for regionsrådet.
  • Regionsrådsmøde den 27. september 2017. Rapporten godkendes af regionsrådet. 

Beslutning

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling godkendte udkast til udvalgets anbefalinger med en bemærkning om, at der i afsnittet om klimatilpasning tilføjes en sætning. Afsnittets første punkt lyder således:

 

Klimaindsats

Udvalget anbefaler, at regionsrådet:

  • arbejder for at udbygge og udnytte det momentum, som er skabt ved, at regionen har sat sig i spidsen for regionens klimaindsats. Regionen er udfordret af stigende grundvand og vandstand i havene og i regionens fjorde og åløb. Der er behov for ny viden, innovation og samarbejder om løsninger på tværs af kommuner, forsyning og virksomheder. Derfor anbefaler udvalget, at Region Midtjylland sætter sig i spidsen for det arbejde.

 

Ivar Dreyer og Olav Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-16

3. Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2017

Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2017.

Administrationen indstiller,

at referatet fra mødet den 20. juni 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets forretningsorden skal referatet fra det foregående møde forelægges til godkendelse.

 

Referat fra udvalgets møde den 20. juni 2017, der tidligere er udsendt til udvalgets medlemmer, er vedlagt til godkendelse.

Beslutning

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling godkendte referatet fra mødet den 20. juni 2017.

 

Ivar Dreyer og Olav Nørgaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-16

4. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen