Udvalget består af:

 • Flemming Knudsen (A)
 • Poul Erik Christensen, næstformand (B)
 • Claus Kjeldsen (A)
 • Morten Flæng (A)
 • Jørgen Winther (V)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Keld Marstrand Christensen (I)

Funktionsperiode fra 1. april 2014 til 31. december 2015.

Læs mere i udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver. 

Møder i 2015

 • 21. januar 2015
 • 5. marts 2015
 • 7. maj 2015
 • 1. oktober 2015
 • 10. december 2015