Udvalget skal udviklingen på medicinområdet tæt og komme med anbefalinger om den overordnede håndtering af medicinområdet i Region Midtjylland. 

Udvalget består af:

  • Henrik Fjeldgaard, (formand) (A)
  • Aleksander Aagaard, (næstformand) (V)
  • Lone Langballe (O)
  • Steen Jakobsen (V)
  • Ove Nørholm (C)
  • Birgitte Svenningsen (A)
  • Lene Fruelund (Ø)


Mødeplan 2017
Tirsdag den 7. marts  kl. 13.00
Torsdag den 27. april kl. 13.00
Torsdag den 8. juni kl. 13.00
Torsdag den 17. august kl. 13.00

Kommissorium
Læs udvalgets kommissorium.