Udvalget består af 

  • Susanne Buch (F) (formand)
  • Jørgen Nørby (V) (næstformand)
  • Henrik Fjeldgaard (A)
  • Lars Møller Pedersen (A)
  • Morten Flæng (A)
  • Ib Bjerregaard (V)
  • Steen Jakobsen (V)

Funktionsperiode

Den 1. marts 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst

Mødeplan 2018

Kontakt

Leon Hiitola Iversen
Regionssekretariatet
Telefon: 2422 8540