Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i udvalg vedrørende bæredygtig vækst
den 15. november 2018 kl. 14:00
i Regionshuset Viborg, Konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-18-18

1. Velkomst

Sagsfremstilling

Susanne Buch byder velkommen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-18

2. Godkendelse af referat

Resume

Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 2. oktober 2018.

Administrationen indstiller,

at referatet fra mødet den 2. oktober godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet eftersendes.

 

Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 2. oktober 2018. Referatet kan læses i Prepare og på Region Midtjyllands hjemmeside.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-18

3. Udkast til anbefalinger fremlægges

Sagsfremstilling

På mødet fremlægges udkast til anbefalingerne.

 

Udkastet er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-18

4. Samarbejde på det politiske niveau samt feedback fra kommunalpolitikere på udvalgets anbefalinger

Sagsfremstilling

Oplæg omhandlende inspiration fra kommunale politikere i forhold til at arbejde med bæredygtighed samt kommunalpolitikernes feedback på udvalgets anbefalinger.

 

Oplæg ved Peder Chr. Kirkegaard (V), borgmester, Skive Kommune, og Claus Leick (SF), byrådspolitiker, Skanderborg Kommune, medlem af kommunens politiske udvalg om bæredygtig og cirkulær kommune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-18

5. YouthCORE og inspiration fra de unge

Sagsfremstilling

Oplæg ved de danske YouthCORE-deltagerne Rinor og Marius om:

  • Feedback på YouthCORE i Herning og anbefalinger til Irland
  • Hvordan får vi flere unge involveret i bæredygtighed
  • Hvordan arbejder de selv videre med bæredygtighed
  • Feedback på udvalgets anbefalinger
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-18-18

6. Opsamling og drøftelse af udvikling og vedtagelse af anbefalinger

Resume

Udvalget drøfter hovedpointer og konklusioner fra mødet.

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter hovedpointer og konklusioner fra mødet. Disse vil indgå i udvalgets afrapportering til regionsrådet i forbindelse med regionsrådets temadag den 10. december 2018.

 

Ligeledes drøfter udvalget formatet for anbefalingerne til temadagen den 10. december 2018.

Tilbage til toppen