Udvalget består af

  • Mette Valbjørn (A) (formand)
  • Else Kayser (Ø) (næstformand)
  • Annette Roed (A) 
  • Ole Jepsen (A)
  • Dorte West (V)
  • Olav Nørgaard (V)
  • Steen Jakobsen (V)

Funktionsperiode

Den 1. februar 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommisorium for det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse

Mødeplan 2018

Onsdag den 25. april kl. 9.00
Tirsdag den 29. maj kl. 9.00
Torsdag den 13. september kl. 14.00 (mødet er aflyst)
Mandag den 8. oktober kl. 9.00
Tirsdag den 27. november kl. 9.00.