Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i udvalg vedrørende demokrati og inddragelse
den 11. december 2018 kl. 09:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F7, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt undtagen Ole Jepsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 9.50.


Sagnr.: 1-00-20-18

1. Godkendelse af referat

Resume

Referat fra udvalgets møde den 27. november 2018 vedlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet i midlertidigt udvalg vedrørende demokrati og inddragelse den 27. november 2018 vedlægges til godkendelse.

 

Udvalgets afrapportering med ændringer foretaget som følge af drøftelserne på mødet den 27. november 2018 er ligeledes vedlagt.

Beslutning

Udvalg vedrørende demokrati og inddragelse godkendte referatet.

 

Udvalget tilsluttede sig samtidig den vedlagte reviderede afrapportering fra udvalget til regionsrådet.

 

Ole Jepsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-20-18

2. Opfølgning på regionsrådets samtalesalon om borgerinddragelse

Resume

I forbindelse med regionsrådets temadag den 10. december 2018 afholdes en kort samtalesalon for regionsrådet om principper for borgerinddragelse. Samtalesalonen tager udgangspunkt i nogle af de grundprincipper om borgerinddragelse, som udvalget har formuleret.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter eventuelle justeringer i forslaget til grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse har formuleret et forslag til grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland.

 

Som led i udvalgets afrapportering til regionsrådet har udvalget besluttet at afholde en samtalesalon for regionsrådet om principper for borgerinddragelse på temadagen den 10. december 2018.

 

Udvalget drøfter om input fra regionsrådets samtalesalon giver anledning til justeringer i udvalgets forslag til grundprincipper for borgerinddragelse.

 

Forslaget til grundprincipper er vedlagt.

Beslutning

Udvalg vedrørende demokrati og inddragelse drøftede samtalesalonen for regionsrådet den 10. december 2018 om inddragelse.

 

Udvalget aftalte på baggrund af samtalesalonen en række mindre justeringer og præciseringer af udvalgets forslag til grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland. Udvalget aftalte samtidig, at den tilrettede version sendes rundt til medlemmerne til en hurtig høring. Udvalget har efterfølgende endeligt godkendt grundprincipperne med nogle yderligere justeringer i forbindelse med den skriftlige høring.

 

Udvalget drøftede desuden den videre implementering af grundprincipperne for borgerinddragelse. Udvalget tilkendegav, at det er vigtigt, at det sikres, at grundprincipperne bliver implementeret på alle niveauer i Region Midtjylland.

 

Ole Jepsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-20-18

3. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalgets medlemmer.

Beslutning

Formanden orienterede om, at formandskabet for udvalget den 13. december 2018 optager et videoindslag til udvalgets Facebookopslag om inddragelse. Det forventes, at Facebookopslaget offentliggøres mandag den 17. december 2018.

 

Ole Jepsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen