Udvalget har til formål at følge og drøfte den igangværende transformation af sundhedsvæsenet, som øget brug af digitale sundhedsløsninger, understøtter.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan