Samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis om at sikre sammenhæng for patienter er til stadighed i fokus. Inden for alle tre områder er der et øget fokus på at tilbyde digitale løsninger til borgerne.

Udvalget har til formål at undersøge og følge den igangværende transformation af sundhedsvæsenet med et særligt fokus på øget brug af digitale sundhedsløsninger, der går på tværs af sektorer, herunder i klyngesamarbejdet. På baggrund heraf har udvalget til formål at komme med forslag, der medvirker til at sikre den bedst mulige sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan