Her på siden kan du se eksempler på digital sundhed, som politisk udvalg for Digital Sundhed har arbejdet med i løbet af udvalgsperioden. Du kan læse den skriftlige afrapportering og se små videoer med patienter og høre hvorfor politikerne mener, at digital sundhed er vigtig og bør prioriteres højt.

Formandsskabet om digital sundhed

Digital hjælp til gravide

Mød en patient, der har haft stor gavn af digital sundhed under et graviditetsforløb med for tidlig vandafgang. (Video 2.06 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Digital hjælp ved hjertesvigt

Se film om mennesker med hjertesvigt, der får digital støtte til et bedre liv med sygdom. (Youtube video 2.34 min.)

patient med hjertesvigt.png

Digital samarbejde på tværs af sektorer

Kommune og hospital samarbejder tæt om at hjælpe patienter med langsomt helende sår. (Youtube video 5.31 min.)

Telemedicinsk sårvurdering

Det politiske udvalg om digital sundhed

Hør hvorfor det midlertidige udvalg for Digital sundhed mener, der fortsat bør være fokus på området. (Video 3.12 min)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Samskabelse af digitale løsninger med patienter

Fremtidens digitale løsninger til patienter er skabt i tæt samarbejde med patienter.
(Video 3.39 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Om fremtiden med digital sundhed

Hør et par af udvalgsmedlemmerne gisne om, hvor vi er med digital sundhed om 3 år.
(Video 1.21 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Skriftlig afrapportering fra udvalget – indledning

Patientperspektivet - sammenhængende forløb

Medarbejderperspektivet – koordinering, kompetenceudvikling og beslutningsstøtte

Anbefalinger

Anbefaling 1: Digital sundhed og prioritering af ressourcer

Anbefaling 2: Udbrede løsninger til tværsektoriel sammenhæng

Anbefaling 3: Gøre patienter til samarbejdspartnere

Digitale løsninger præsenteret i årets løb

Medlemmer af udvalget for digital sundhed

Medlemmer af udvalget for digital sundhed