I Region Midtjylland har vi en overordnet vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Der er fokus på, at patienterne inddrages i beslutninger om deres behandlingsforløb ud fra en overordnet ambition om at træffe det bedst mulige individuelle behandlingsvalg for patienten og dermed skabe mest mulig værdi for patienten.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan