Udvalget skal fortsætte det arbejde, som det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse har igangsat i 2018 med henblik på at komme med forslag til at styrke viden om og brug af inddragelse og samskabelse i Region Midtjylland.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan