Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i inddragelse og samskabelse
den 27. november 2019 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F8, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Lars Møller Pedersen og Marianne Carøe, der havde meldt afbud.

 

Mødet startede kl. 17.10 og blev hævet kl. 17.40.


Sagnr.: 1-00-11-19

1. Godkendelse af referat

Resume

Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde den 28. oktober 2019.

Direktionen indstiller,

at referatet fra mødet den 28. oktober godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet i det midlertidige udvalg for inddragelse og samskabelse den 28. oktober 2019 kan tilgås i Prepare.

Beslutning

Udvalget godkendte referatet.

 

Lars Møller Pedersen og Marianne Carøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-11-19

2. Godkendelse af rapport om udvalgets arbejde og anbefalinger

Resume

Udvalget drøfter et første udkast til afrapportering af udvalgets arbejde. Udvalget drøfter endvidere forslag til udvalgets anbefalinger til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at udvalget godkender afrapporteringen og anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til udvalgets afsluttende rapport og anbefalinger(vedlagt).

 

Rapporten indeholder følgende anbefalinger til regionsrådet:

 

Der skal sikres et vedvarende fokus på borgerinddragelse og samskabelse på det politiske niveau

 1. Udvalget foreslår en prøvehandling i de stående udvalg, hvor der i en periode på ½ år er et fast punkt på udvalgenes dagsorden om borgerinddragelse (to udvalg ad gangen i tre møder).

 

Der skal sikres et vedvarende fokus på borgerinddragelse og samskabelse i administrationen

 1. Den foreslåede prøvehandling i forhold til de stående udvalg vil tilsvarende medvirke til et administrativt fokus på borgerinddragelse.
 2. Udvalget anbefaler, at inddragelse og samskabelse kommer til at indgå som et fast element i Region Midtjyllands lederuddannelser.
 3. Udvalget anbefaler, at der regionens kursusudbud til de ansatte løbende er uddannelsestilbud relateret til inddragelse og samskabelse.
 4. Udvalget anbefaler, at der afholdes et fælles arrangement for regionsrådet og koncernledelsen om inddragelse og samskabelse.

 

Region Midtjyllands værdier om inddragelse og samskabelse skal synliggøres internt og eksternt

 1. Udvalget anbefaler, at der etableres en hjemmeside om inddragelse og samskabelse, hvor regionens ansatte kan få viden og inspiration vedrørende inddragelse og samskabelse.
 2. Udvalget anbefaler, at der i Midtnyt og i regionens nye podcast-serie sættes fokus på gode eksempler om inddragelse og samskabelse.
 3. Udvalget anbefaler, at der etableres en hjemmeside om inddragelse og samskabelse målrettet regionens borgere.

 

Region Midtjyllands ansatte skal involveres i udvikling af regionens ydelser

 1. Udvalget anbefaler, at der på alle niveauer i Region Midtjylland er opmærksomhed på at inddrage de ansattes faglige kompetencer og nærheden til borgerne/patienterne/brugerne til at udvikle regionens ydelser, herunder at der skabes gode rammer for inddragelsen.

 

Konkrete anbefalinger i forhold til inddragelse og samskabelse

 1. Udvalget anbefaler, at borgerinddragelse og samskabelse tilrettelægges situationsbestemt – ud fra formålet med inddragelsen, særlige målgrupper mm. – med udgangspunkt i de ni grundprincipper for borgerinddragelse.

Beslutning

Udvalget godkendte rapporten om udvalgets arbejde og forslaget til ti anbefalinger til regionsrådet med nogle mindre justeringer.

 

Lars Møller Pedersen og Marianne Carøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-11-19

3. Program for udvalgets afrapportering på regionsrådets temamøde den 9. december 2019

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende inddragelse og samskabelse skal fremlægge udvalgets arbejde og anbefalinger på et temamøde for regionsrådet den 9. december 2019. På mødet drøftes udvalgets afsluttende afrapportering.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter afrapporteringen til regionsrådet på temamødet den 9. december 2019.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende inddragelse og samskabelse skal fremlægge udvalgets arbejde og anbefalinger på et temamøde for regionsrådet den 9. december 2019.

 

Der er afsat ca. 30 minutter til hvert af de fire midlertidige udvalg på regionsrådets temamøde den 9. december 2019 til afrapportering af udvalgenes arbejde samt fremlæggelse af udvalgenes anbefalinger. Det er op til de enkelte udvalg at fastlægge formen for fremlæggelsen for regionsrådet.

 

På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser foreslås følgende program for afrapporteringen:

 

Program:

 

 1. Indledning ved formanden for udvalget, Else Kayser (2 minutter)

 

 1. Videoklips fra borgermøderne: Hvad mener borgerne om borgerinddragelse og samskabelse (3- 4 minutter)

 

 1. Præsentation af udvalgets anbefalinger til regionsrådet
 • Anbefalinger vedrørende politisk og administrativt fokus ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger vedrørende synliggørelse internt og eksternt ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger vedrørende inddragelse af medarbejderne ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger på baggrund af de konkrete erfaringer fra borgermøder mm. ved udvalgsmedlem (2 minutter)

 

 1. Spørgsmål og debat (15 minutter).

Beslutning

Udvalget aftalte følgende program for afrapporteringen på regionsrådets temadag den 9. december 2019:

 

 1. Indledning ved formanden for udvalget, Else Kayser (2 minutter)

 

 1. Videoklips fra borgermøderne: Hvad mener borgerne om borgerinddragelse og samskabelse (3- 4 minutter)

 

 1. Præsentation af udvalgets anbefalinger til regionsrådet
 • Anbefalinger vedrørende politisk og administrativt fokus ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger vedrørende synliggørelse internt og eksternt ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger vedrørende inddragelse af medarbejderne ved udvalgsmedlem (2 minutter)
 • Anbefalinger på baggrund af de konkrete erfaringer fra borgermøder mm. ved udvalgsmedlem (2 minutter)

 

 1. Spørgsmål og debat (15 minutter).

 

Det blev aftalt, at administrationen udarbejder forslag til fremlæggelsen herunder forslag til spørgsmål til debat med regionsrådet.

 

Lars Møller Pedersen og Marianne Carøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-11-19

4. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen