Af regionsrådets sigtelinjer fremgår det, at der er fokus på, at Region Midtjylland skal være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og med arbejdsglæde. 

Et godt arbejdsmiljø er desuden af stor betydning i en tid, hvor regionerne inden for flere områder er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft, idet det er vigtigt, at Region Midtjyllands arbejdspladser formår at tiltrække kvalificerede medarbejdere, og at man samtidigt kan udvikle og fastholde medarbejdere på alle regionens arbejdspladser.

Udvalgets overordnede formål er at undersøge og komme med forslag til, hvordan Region Midtjylland sikrer gode arbejdspladser, der kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere nu og i fremtiden.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan