Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i den gode arbejdsplads
den 1. september 2021 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-00-5-20

1. Drøftelse af indstiftelse af pris vedrørende den gode arbejdsplads

Resume

Afdækning af, hvad der ligger i de to priser Initiativprisen og Smartprisen.

Direktionen indstiller,

at afdækningen af, hvad der ligger i Initiativprisen og Smartprisen tages til efterretning, og


at det foreslås, at kriterierne for at vinde Initiativprisen og Smartprisen uddybes, så det tydeliggøres, at kriterierne også omfatter løsninger, der sigter mod at skabe gode attraktive arbejdspladser præget af arbejdsglæde, trivsel og udvikling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af oplæggene på udvalgsmødet den 10. februar 2021 med Sparekassen Kronjylland og 3F vedrørende kåring til årets arbejdsplads blev det drøftet, om der bør indstiftes en årlig pris for "Regionens bedste arbejdsplads", jf. kommissoriet for udvalget.


Det blev aftalt, at det skulle afdækkes, hvad der ligger i de to priser - Initiativprisen og Smartprisen - som regionen allerede har, og om man muligvis kan koble sig til en af dem.


Kort om Initiativprisen og Smartprisen

Initiativprisen uddeles hvert år til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i Region Midtjylland, som har indført en unik, splinterny løsning, som skaber værdi for borgeren.


Smartprisen uddeles hvert år til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i Region Midtjylland, som har fået øje på og har implementeret en løsning som er opfundet et andet sted.


Kriterierne for at vinde priserne er: Løsningen skal give værdi for borgeren. Løsningen medvirker til at skabe sammenhæng. Med løsningen skal der være stræbt mod en bedre kvalitet og effektivitet. Der er stræbt mod at skabe en løsning, som er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.


Initiativprisen gives for en ny løsning, mens Smartprisen anerkender en løsning, som er tilpasset og implementeret et andet sted end der, hvor den blev opfundet.


Link til hjemmesiden med yderligere info om priserne: https://www.rm.dk/om-os/initiativpris/.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at kriterierne for at vinde Initiativprisen og Smartprisen uddybes, så det tydeliggøres, at kriterierne også omfatter løsninger, der sigter mod at skabe gode attraktive arbejdspladser præget af arbejdsglæde, trivsel og udvikling.


Anbefalingen skal bl.a. ses i lyset af, at der ud over Initiativprisen og Smartprisen har været tanker om en Bæredygtighedspris. Der er også prisuddelingen fra Dagens Medicin og mange andre nationale og internationale priser, herunder også den nationale Arbejdsmiljøpris, hvor også regionale arbejdspladser tidligere har vundet. Værdien af den enkelte pris kan udvandes, hvis der er mange priser.


I kriterierne for initiativprisen og smartprisen vurderes også "den gode arbejdsplads". Konkret er et af de kriterier, vi måler alle indstillede løsninger op imod på både Initiativprisen og Smartprisen netop: "Der er stræbt mod at skabe en løsning, som er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø". Hver enkelt løsning bliver således også vurderet i forhold til, om den er medvirkende til at skabe en god arbejdsplads. Ovennævnte formulering kunne konkret foreslås justeret til "Der er stræbt mod at skabe en løsning, som er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø og sigter mod at skabe gode og attraktive arbejdspladser, der er præget af arbejdsglæde, trivsel og udvikling, og i forhold til klima og miljø".


Erfaringen med Initiativprisen og Smartprisen er, at det at vinde - og det at blive nomineret til en af priserne - er animerende for netop en god arbejdsplads – altså det at blive set for en god løsning har en stor betydning for den enkelte afdeling og eventuelle samarbejdspartnere og skaber stor stolthed om egen arbejdsplads.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-20

2. Godkendelse af skriftlig afrapportering fra udvalget

Resume

Drøftelse af udkast til udvalgets skriftlige afrapportering til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at udkast til udvalgets skriftlige afrapportering godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af input og drøftelser på udvalgets møder har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til afrapportering fra udvalget. Der ønskes en drøftelse af udkastet med henblik på, at administrationen færdiggør afrapporteringen forud for temadagen i regionsrådet den 6. september 2021.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-20

3. Afrapportering på regionsrådets temadag den 6. september 2021

Resume

Drøftelse af udkast til udvalgets mundtlige afrapportering i forbindelse med regionsrådets temadag den 6. september 2021.

Direktionen indstiller,

at forslag til afrapportering ved regionsrådets temadag den 6. september 2021 drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal afrapportere til regionsrådet i forbindelse med en temadag den 6. september 2021.


Der ønskes en drøftelse af vedlagte forslag til oplæg til udvalgets mundtlige afrapportering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-20

4. Afrunding og opsamling

Resume

Opsamling på udvalgets arbejde.

Direktionen indstiller,

at der laves en opsamling på udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Der laves en kort opsamling og afrunding på udvalgets arbejde.

Tilbage til toppen