Udvalget består af

  • Niels Erik Iversen (A) (formand)
  • Finn Thranum (V) (næstformand)
  • Claus Kjeldsen (A)
  • John G. Christensen (A)
  • Christian Møller-Nielsen (V)
  • Torben Nørregaard (V)
  • Rasmus Foged (Å)

Funktionsperiode

Den 31. januar 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommissorium for det midlertidige udvalg for kollektiv trafik

Mødeplan

13. marts 2018 kl. 15-18
3. april 2018 kl. 11.30-13.30
20. juni 2018 kl. 12-15
21. august 2018 kl. 9-12
24. september 2018 kl. 14-17
21. november 2018 kl. 13-16
10. december 2018, afrapportering.