Udvalget består af

  • Erik Vinther (V) (formand)
  • Conny Jensen (A) (næstformand)
  • Birgit Christensen (A)
  • Marianne Carøe (A)
  • Arne Lægaard (V)
  • Ulrich Fredberg (V)
  • Hanne Roed (B)

Funktionsperiode

Den 31. januar 2018 til den 31. december 2018.

Kommissorium

Kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring

Mødeplan

Mandag den 23. april 2018 kl. 15.30-18.30
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 15.00-18.00
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.00
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 9.00-12.00.