Udvalget skal gennemgå beslutningsgrundlaget og beslutningsproceduren for ibrugtagning af nye dyre lægemidler.


Udvalget skal vurdere grundlaget og processen og fremkomme med forslag til eventuelle forbedringer. Forbedringerne kan være nationale, regionale eller lokale for det enkelte hospital/afdeling.


Herudover skal udvalget med udgangspunkt i det aftalte arbejde mellem Danske Regioner og Regeringen om medicinområdet fremlægge forslag til rationel farmacoterapi i Region Midtjylland.


Funktionsperiode:
1. november 2008 - 31. august 2009.

Betænkning

Kommissorium for udvalget

Medlemmer
Anne V. Kristensen (V) (formand)
Leif Mørck (A) (næstformand)
Olav Nørgaard (V)
Birgit Jonassen (O)
Laila Munk Sørensen (A)
Bente Nielsen (F)
Henrik Qvist (Ø), til den 30. april 2009
Ernst Greve (A), fra den 1. maj 2009