Udvalget har til opgave at udarbejde en rapport, der beskriver arbejdet med Den Danske Kvalitetsodel (DDKM) i Region Midtjylland og de muligheder, problemstillinger og dilemmaer, der rejser sig i forbindelse med introduktion af modellen på regionens hospitaler.

Formålet er derudover at:

 • give udvalgets medlemmer viden om DDKM og dens samspil med det øvrige kvalitetsarbejde
 • give udvalgets medlemmer forståelse for den opgave, hospitalerne står overfor med DDKM
 • forberede udvalgets medlemmer til at skulle forholde til resultaterne af akkrediteringen
 • indgå i dialog med hospitalerne om kvalitetsarbejdet
 • give anbefalinger til Regionsrådet om, hvorledes Region Midtjylland skal arbejde med og drage fordel af DDKM

Udvalget fungerer fra 1. januar 2009 til 31. december 2009 og betjenes af Kvalitet og Sundhedsdata, Sundhedsstaben.

Medlemmer:

 • Formand: Ulla Diderichsen (V)
 • Næstformand: Henning Jensen (A)
  Medlemmer:    
 • Anders Kühnau (A)
 • Marianne Carøe (A)
 • Olav Nørgaard (V)
 • Preben Andersen (V)
 • Ulla Fasting (B)

Udvalgets rapport
Rapport fra det midlertidige udvalg vedr. Den Danske Kvalitetsmodel