Udvalget vedrørende evaluering af den politiske organisering er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet den 14. november 2007. Udvalgets funktionsperiode er 1. april 2009 - 30 september 2009.

Udvalget har følgende medlemmer:
Bent Hansen (A)
Johannes Flensted-Jensen (A)
Aleksander Aagaard (V)
Poul Müller (C)
Anna Marie Touborg (F)
Jette Skive (O)
Ulla Fasting (B)
Henrik Qvist (Ø)
Gunhild Husum (uden f. parti)

Se udvalgets kommissorium her.