Dagsorden til møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur, tirsdag d. 23. juni 2009 (pdf)

Referat af møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur, tirsdag d. 23. juni 2009 (pdf)

  1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
  2. Referat fra mødet den 25. maj 2009, Bilag Punkt 2
  3. Orientering om forhandlingerne med Regeringen og rammer og vilkår for regionernes politiske organisering og honorering
  4. Andet udkast til overodnet beskrivelse af den fremtidige politiske organisering i Region Midtjylland, Bilag Punkt 4
  5. Første drøftelse af de praktiske forhold omkring forberedelse og afvikling af politiske møder
  6. Eventuelt