Udvalgets opgaver er bl.a at udarbejde forslag til den endelige indkøbspolitik, herunder specielt hvordan ”bløde” værdier som eksempelvis miljø, arbejdsmiljø, og etiske forhold i større omfang kan indarbejdes.
Desuden skal udvalget forberede, planlægge og gennemføre et offentligt høringsmøde om indkøbspolitikken

Kommissorium for udvalget

 

Medlemmer

Bjarne Schmidt Nielsen (A) formand
Henning Gjellerod (A)
Britta Bang (V)
Bent Ove Pedersen (V)
Ulla Diderichsen (V)
Poul Müller (C)
Henrik Qvist (Ø)

Mødeplan

9. maj 2007
24. maj 2007
12. juni 2007
31. juli 2007

Offentlig høring

7. juni 2007