Udvalget skal blandt andet arbejde for, at de internationale samarbejder, som videreføres fra amterne forankres i Region Midtjylland og at Regionsrådet løbende orienteres om indsatsen. Forberede forslag til en overordnet international strategi for Region Midtjylland samt forankring af den internationale indsats i hele organisationen.

Medlemmer

Poul Müller (C) (formand)
Henning Jensen (A)
Henning Gjellerod (A)
Knud Hammer (A)
Poul Dahl (V)
Jette Skive (O)

Mødeplan for Udvalget vedr. internationale aktiviteter

14. februar 2007
17. april 2007
30. maj 2007
5. september 2007
7. november 2007
4. december 2007