Funktionsperiode:

1. juli 2007 - 31. marts 2008.

Kommissorium for udvalget.

Medlemmer

Harry Jensen (V) formand
Kaj Møldrup Christensen (A)
Gert Schou (A)
Jørgen Nørby (V)
Anna Marie Touborg (F)