Referat af møde den 1. november 2007 (pdf)

  1. Præsentation af Horsens afdelingen og Region Midtjyllands Boregrej
  2. Orientering fra administrationen
  3. Drøftelse af strategi på jordforureningsområdet
  4. Drøftelse af udvalgte sager
  5. Orientering om en sunken ubåd i en norsk fjord med kviksølv ombord 
  6. Pressemeddelelse
  7. Næste møde