Referat af møde den 13. august 2007 (pdf)

  1. Orientering om jordforurening siden sidst
  2. Orientering om udsendelse af breve om kortlægning
  3. Orientering om oprydning efter forurening ved BM Controls i Hedensted
  4. Køreplan for det videre arbejde, Bilag 1
  5. Afslutning af kortlægning af gamle jordforureninger
  6. Samarbejde med andre offentlige og private institutioner og virksomheder om oprydning af jordforurening, Bilag 2
  7. Orientering om en sunken ubåd i en norsk fjord med kviksølv ombord, Bilag 3
  8. Pressemeddelelse
  9. Eventuelt