Referat fra møde den 21. januar 2008 (pdf)

  1. Orientering om jordforurening
  2. Strategi på jordforureningsområdet 
  3. Status for V1 kortlægningen
  4. Orientering om udvalgte sager
  5. Pressemeddelelse
  6. Eventuelt