Referat fra mødet den 29. maj 2007 (pdf)

 

  1. Konstituering af udvalget
  2. Kommissorium for udvalget, bilag 1
  3. Orientering om Jordforurening og udvalgte problemstillinger Bilag 2Bilag 3Bilag 4
  4. Drøftelse af praksis på jordforureningsområdet
  5. Pressemeddelelse
  6. Indhold af møderne i udvalget frem til 31. marts
    2008
  7. Tidspunkter for kommende møder Bilag 5
  8. Eventuelt.