Udvalgets opgave i 2008 er bl.a. at udarbejde et forslag til revideret trafikplan og opstille kriterier for et sammenhængende regionalt rutenet.

Udvalget er sammensat således:

 

Formand: Bent Ove Pedersen (V)
Næstformand: Laila Munk Sørensen (S)

Øvrige medlemmer:
Bjarne Schmidt Nielsen (S)
Poul Dahl (V)
Aage Koch-Jensen (C)
Bente Nielsen (F)
Henrik Qvist (Ø)


Kommissorium for udvalget