Referat af mødet onsdag den 23. januar 2008

  1. Kommissorium for udvalget, bilag 1
  2. Forslag til ændringer i det regionale rutenet , Forslag til ændringer i det regionale rutenet, bilag 2
  3. Forslag til proces for omlægning af det regionale rutenet
  4. Status på arbejdet med trafikplan for Midttrafik, bilag 4
  5. Høring om tilslutning til rejsekortprojektet , bilag 5
  6. Mødeplan for 2008
  7. Meddelelser og opfølgning fra det forrige udvalg
  8. Eventuelt