Referat af mødet onsdag den 27. februar 2008

  1. Oplæg om ny regional rutestruktur for den kollektive trafik i Region Nordjylland
  2. Formål, principperog kriterier for det regionale rutenet i Region Midtjylland, bilag 2
  3. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet fra 2009
  4. Studietur i maj 2008
  5. Eventuel