I november 2007 vedtog Regionsrådet en mål – og handleplan for en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser. Udvalget har til opgave at understøtte arbejdet med implementering af planen som helhed og de enkelte initiativer inden for planens rammer.
 

Funktionsperiode: 1. januar 2009 - 31. december 2009

Kommissorium for udvalget:


Kommissorium

Udvalgets rapport

Rapport


Medlemmer:

Aage Koch-Jensen (C) (formand)

Britta Bang (V) (næstformand)

Conny Jensen (A)

Ernst Greve (A)

Laila Munk Sørensen (A)

Alice Espeholt (V)

Tove Videbæk (K)