Udvalget har blandt andet til opgave at opdyrke og behandle ansøgninger til udmøntningen af den regionale kulturpulje, udarbejde grundlag for en kulturpolitik som bidrag til den regionale udviklingsplan samt at følge arbejdet i Vækstforum og Midtjysk Turisme.

Medlemmer

Ove Nørholm (C) (formand)
Marianne Carøe (A)
Ernst Greve (A)
Henning Gjellerod (A)
Harry Jensen (V)
Jørgen Nørby (V)

Mødeplan for Udvalget vedr. kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

6. februar 2007
27. marts 2007
22. maj 2007
28. august 2007
30. oktober 2007
11. december 2007